Udaipur, Pushkar & Jaipur (Feb. 2009) - catherineleduc

Pushkar, India

rajasthanindia