Udaipur, Pushkar & Jaipur (Feb. 2009) - catherineleduc

Pushkar Lake, India

rajasthanindia